Xavier Puig

Nascut al 1973 i natural de Cervera (Lleida). Va iniciar els seus estudis musicals de piano i violí al Conservatori Municipal de Cervera. Posteriorment els va ampliar al Conservatori Professional de Badalona, on va obtenir el Títol Superior de professor d’Harmonia, Contrapunt,  Composició i Instrumentalització, amb els professors M. A. Hurtado, M. Roger, B. Casablancas i J. Soler.