Avís Legal

Mitjançant aquest text, l’ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS vol que conegui el seu avís legal, que s’entendrà acceptat pel simple fet de connectar i navegar pel nostre web.

L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS està domiciliada al carrer Narcís Giralt, 40 de Sabadell (Espanya). En cas que es volgués posar en contacte amb nosaltres en relació amb aquest avís legal, ens haurà d’enviar un correu electrònic a osv@osvalles.com i indicar la referència “Avís legal”.

Li fem avinent que complim l’obligació legal de tenir inscrit en el registre corresponent com a mínim un dels dominis dels quals som titulars, i el NIF de l’ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS és el A-58683848

Observem la normativa de protecció de dades i totes les dades que s’obtinguin es tractaran d’acord amb el que estipula la política de protecció de dades que consta en el formulari on les sol·licitem, i sempre respectant-ne la confidencialitat.

Declinem qualsevol responsabilitat sobre els enllaços de la nostra pàgina, els quals són només a títol informatiu, com també d’aquelles pàgines o enllaços que remetin al nostre web.

L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS es reserva tots els drets de propietat intel·lectual respecte a aquest web i qualsevol tipus d’element que l’integri, i només es podrà excepcionar amb el consentiment previ, exprés i per escrit de l’administrador l’ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS.

L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS es reserva la possibilitat de fer modificacions d’aquest avís legal en qualsevol moment i sense que calgui informar-ne prèviament.